Σκοπὸς τοῦ παρόντος ἱστολογίου

Μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ, σκοπὸς τοῦ παρόντος ἱστολογίου μὲ τῖτλο «ΟΣΙΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΖΕΡΒΑΚΟΣ» εἶναι:

1. Ἡ ἀνάδειξη, διάδοση καὶ προστασία τῶν θέσεων, δογμάτων καὶ τῆς παραδόσεως τῆς ὀρθοδόξου χριστιανικῆς πίστεως, τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, καθὼς καὶ τῶν ὀρθόδοξων ἀγωνιστῶν τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους.

2. Ἡ ἐνημέρωση καὶ εὐαισθητοποίηση τοῦ εὐρέος κοινοῦ γιὰ φλέγοντα θέματα τὰ ὁποῖα σχετίζονται μὲ ἀπόψεις προσώπων μὲ σημαίνοντα ρόλο στὴν πολιτικὴ, θρησκευτικὴ, ἐκπαιδευτικὴ κ.λπ. ζωὴ τοῦ τόπου μας.

3. Ἡ ἀνταλλαγὴ ἀπόψεων καὶ γνώσεων, δίνοντας στὰ μέλη του, καθὼς καὶ σὲ φίλους καὶ γνωστοὺς τοῦ ἱστολογίου, νὰ ἐκφράσουν διάφορα προβλήματα καὶ τοὺς ὅποιους προβληματισμούς τους (σὲ θέματα τῆς πίστεως, τῆς παιδείας, τῆς ἐκκλησίας, τοῦ ἔθνους κ.ἄ.), μὲ ἀπώτερο σκοπὸ τὴν ἐπίλυσή τους μὲ κάθε νόμιμο τρόπο, κυρίως δὲ μὲ τὴν γνωστοποίησή τους στοὺς ἁρμόδιους φορεῖς, ἀρχὲς καὶ ὄργανα τοῦ Δημοσίου, τῶν Δήμων, τῆς Ἐκκλησίας κ.ἄ., καθὼς καὶ σὲ νομικὰ καὶ φυσικὰ πρόσωπα.

4. Ἡ διατήρηση πνευματικῶν δεσμῶν καὶ ἡ προώθηση τῆς μεγαλύτερης δυνατῆς συνεργασίας μεταξὺ τῶν μελῶν σὲ ἕνα σῶμα ἐν Χριστῷ ἑνότητας.

Δράσεις

1. Τακτικὲς καὶ ἔκτακτες συναντήσεις καὶ διαδικτυακὴ, τηλεφωνικὴ κ.λπ. ἐπικοινωνία τῶν μελῶν.

2. Δημοσίευση ἀναρτήσεων/ἄρθρων στὸ διαδίκτυο καθὼς καὶ στὰ ΜΜΕ.

3. Συναντήσεις καὶ διενέργεια συνεντεύξεων μὲ διάφορα πρόσωπα.

4. Ἔκδοση ἔντυπου ὑλικοῦ, πρὸς ἐνημέρωση τοῦ κοινοῦ.

5. Κάθε ἄλλη δράση, προτεινόμενη ἀπὸ τὰ μέλη ἤ ἀπὸ ὅποιον ἐνδιαφέρεται καὶ ἐπικοινωνεῖ μαζί μας.

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2014

Λύκε λύκε εἶσαι ἐδῶ;


Ο άγιος Μπρίοκ και οι λύκοι

Η παράδοση διασώζει ότι, όταν ο άγιος Μπρίοκ (Brioc, Βρίοχος, 440-530) πήγαινε με κάρο από το ασκητήριό του προς το λιμάνι της Κορνουάλης, για να πλεύσει μέσω του αγγλικού καναλιού στη Βρεττάνη, εκτός από τους συντρόφους του, μέσα στο κάρο καθόταν και ο ειδωλολάτρης ηγεμόνας Κόναν (Conan).
Στη διαδρομή ζήτησαν από τον άγιο Μπρίοκ, που ήταν ιδιαίτερα καλλίφωνος, να ψάλλει κάτι. Όταν άρχισε να ψάλει, μία ομάδα λύκων τους περικύκλωσαν, κάνοντας τον ηγεμόνα και τη συνοδεία του να πεταχτούν έξω από το κάρο και να τραπούν σε φυγή, παρόλα τα νεύματα του Μπρίοκ να ηρεμήσουν και να μείνουν.
Ο ίδιος, ήρεμος συνέχισε να ψάλλει ύμνους, ενώ άλλοι λύκοι ήσαν ανεβασμένοι πάνω στο κάρο και καθισμένοι στα πόδια του και άλλοι ακολουθούσαν.
Όταν τελείωσε το ψάλσιμό του, είπε στους λύκους να αποχωρήσουν ένας-ένας ήρεμα και αθόρυβα, τηρώντας τάξη, χωρίς να πειράξουν κανένα από τους συντρόφους του, όπως και έγινε. Αυτό το γεγονός έκανε τον ηγεμόνα Κόναν να ζητήσει να κατηχηθεί και να βαπτισθεί από τον άγιο Μπρίοκ.

 ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΚΕΛΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ. ΒΙΟΙ ΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΟΥΑΛΙΑΣ».

ΕΚΔΟΣΙΣ: ΙΕΡΟΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ “Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ.” ΜΗΛΕΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ ΑΒΕΕ www.eptalofos.gr
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου