Σκοπὸς τοῦ παρόντος ἱστολογίου

Μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ, σκοπὸς τοῦ παρόντος ἱστολογίου μὲ τῖτλο «ΟΣΙΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΖΕΡΒΑΚΟΣ» εἶναι:

1. Ἡ ἀνάδειξη, διάδοση καὶ προστασία τῶν θέσεων, δογμάτων καὶ τῆς παραδόσεως τῆς ὀρθοδόξου χριστιανικῆς πίστεως, τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, καθὼς καὶ τῶν ὀρθόδοξων ἀγωνιστῶν τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους.

2. Ἡ ἐνημέρωση καὶ εὐαισθητοποίηση τοῦ εὐρέος κοινοῦ γιὰ φλέγοντα θέματα τὰ ὁποῖα σχετίζονται μὲ ἀπόψεις προσώπων μὲ σημαίνοντα ρόλο στὴν πολιτικὴ, θρησκευτικὴ, ἐκπαιδευτικὴ κ.λπ. ζωὴ τοῦ τόπου μας.

3. Ἡ ἀνταλλαγὴ ἀπόψεων καὶ γνώσεων, δίνοντας στὰ μέλη του, καθὼς καὶ σὲ φίλους καὶ γνωστοὺς τοῦ ἱστολογίου, νὰ ἐκφράσουν διάφορα προβλήματα καὶ τοὺς ὅποιους προβληματισμούς τους (σὲ θέματα τῆς πίστεως, τῆς παιδείας, τῆς ἐκκλησίας, τοῦ ἔθνους κ.ἄ.), μὲ ἀπώτερο σκοπὸ τὴν ἐπίλυσή τους μὲ κάθε νόμιμο τρόπο, κυρίως δὲ μὲ τὴν γνωστοποίησή τους στοὺς ἁρμόδιους φορεῖς, ἀρχὲς καὶ ὄργανα τοῦ Δημοσίου, τῶν Δήμων, τῆς Ἐκκλησίας κ.ἄ., καθὼς καὶ σὲ νομικὰ καὶ φυσικὰ πρόσωπα.

4. Ἡ διατήρηση πνευματικῶν δεσμῶν καὶ ἡ προώθηση τῆς μεγαλύτερης δυνατῆς συνεργασίας μεταξὺ τῶν μελῶν σὲ ἕνα σῶμα ἐν Χριστῷ ἑνότητας.

Δράσεις

1. Τακτικὲς καὶ ἔκτακτες συναντήσεις καὶ διαδικτυακὴ, τηλεφωνικὴ κ.λπ. ἐπικοινωνία τῶν μελῶν.

2. Δημοσίευση ἀναρτήσεων/ἄρθρων στὸ διαδίκτυο καθὼς καὶ στὰ ΜΜΕ.

3. Συναντήσεις καὶ διενέργεια συνεντεύξεων μὲ διάφορα πρόσωπα.

4. Ἔκδοση ἔντυπου ὑλικοῦ, πρὸς ἐνημέρωση τοῦ κοινοῦ.

5. Κάθε ἄλλη δράση, προτεινόμενη ἀπὸ τὰ μέλη ἤ ἀπὸ ὅποιον ἐνδιαφέρεται καὶ ἐπικοινωνεῖ μαζί μας.

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2014

ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΕΒ. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΟΡΚΟ ΤΗΣ ΔΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΟΦΡΟΝΩΝ ΤΗΣ

Αναφέρει, σε Ανακοινωθέν του, ο Σεβ. Πειραιώς κ. Σεραφείμ για την άρνηση της κ. Δούρου και των ομοφρόνων της να δώσουν θρησκευτικό όρκο σε ένα εκτενές και δυνατό εξ απόψεως απολογητικής κείμενο από το οποίο παραθέτουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα:
“Μέ «διθυράμβους καί ἔκσταση» ὑποδέχθηκαν τά ΜΜΕ τήν «πολιτική» λεγομένη ὁρκομωσία τῶν ἐκλεγέντων στόν πρῶτο καί δεύτερο βαθμό τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης. Εἶναι ἐνδεικτικός τῆς ἰδεοληψίας ὁ ἐκφωνηθείς «πολιτικός» ὅρκος τῆς κ. Ρένας Δούρου, Περιφερειάρχου Ἀττικῆς πού ἀρχίζει μέ τήν φράση: «Θεωρώντας ὅτι ὁ πολιτικός ὅρκος ἀνταποκρίνεται στήν αὐτοτέλεια τῆς πολιτικῆς καί δημόσιας σφαίρας καί διασφαλίζει τήν αὐτονομία της δηλώνω στήν τιμή καί τήν συνείδησή μου...». Ὁ ὅρκος ὅμως προϋποθέτει τήν ἱερότητα τῆς Ἀρχῆς στήν ὁποία ὁρκίζεσαι, προϋποθέτει μία ὑπερβατική ἔννοια τήν ὁποία ἐπικαλεῖσαι ὡς μάρτυρα τῶν προθέσεων καί τῶν ἐνεργειῶν σου. Ὅλοι ὅσοι ἐκ τῶν ἐκλεγέντων στήν τοπική Αὐτοδιοίκηση προέβησαν σέ ὁρκοδοσία στήν τιμή καί τήν συνείδηση τους δέν πιστεύουν στήν ἱερότητα τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καί στήν ὑπερβατικότητα τῆς ὑπάρξεώς τους διότι αὐτό προϋποθέτει πίστη στό Θεῖο.

«Ὁρκίστηκαν» οἱ ἀγαπητοί ἄρχοντες τῆς αὐτοδιοίκησης στόν ἑαυτό τους δηλ. στήν συνάρμοση τῶν κυττάρων τοῦ ὀργανισμοῦ τους πού ὅλως παραδόξως ἀπό αὐτές τίς μονάδες ὕλης ἀναβλύζουν ἡ τιμή καί ἡ συνείδηση δηλ. ἔννοιες πνευματικές πού προϋποθέτουν μεταφυσική ἀναγωγή δηλ. σχέση καί κοινωνία μέ ὑπερβατική Ἀρχή καί δέσμευση ἀπέναντί Της.

Εἶναι ἐξόχως τραγικά πρόσωπα οἱ συνάνθρωποί μας πού ἀνέλαβαν τούς οἴακες τῆς Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης μέ τέτοιες ἀσταθεῖς, ἀφελεῖς ἀνερμάτιστες καί χαοτικές ἀπόψεις καί ὅπως ἀποδεικνύεται δέν ἔχουν διδαχθεῖ τίποτα ἀπό τήν ἱστορία πού διέδραμε ἡ ἀνθρωπότης, ἀπό τίς ἐπαναστάσεις πού τούς ἐμπνέουν τήν Γαλλική ἐπανάσταση (1789) καί τήν Ὀκτωβριανή Ἐπανάσταση (1917). Δέν διδάχθηκαν τίποτα ἀπό τά ποτάμια αἵματος καί τούς ὁμαδικούς τάφους τῶν θυμάτων τῆς ἀνείπωτης θηριωδίας τῶν ἐπαναστατῶν πού ἐμφοροῦντο ἀπό τά ἴδια μέ αὐτούς ἰδεολογήματα.

Οἱ τιμηθέντες μέ τήν ψῆφο τῶν συμπολιτῶν τους πού ὁρκίστηκαν στόν ἑαυτό τους θέλουν νά μᾶς πείσουν ὅτι τό πνεῦμα θυσίας πού ἀπαιτεῖ ἡ δημόσια λειτουργία, ὁ ἀλτρουϊσμός καί ἡ θυσιαστική προσφορά, τό δίκαιο, ἡ ἀλήθεια, ἡ ἀνιδιοτελής ἀγάπη μποροῦν νά πηγάσουν ἀπό τόν πεισιθάνατο ἐγκλεισμό τοῦ ἀνθρώπου στόν χωροχρόνο τῆς καθημερινότητας καί στόν ἀσφυκτικό κλειό τῆς ὕλης. Ἄν αὐτό δέν ἀποτελεῖ μεσαίωνα καί τήν ἐπανάληψη ἀσταθῶν ἀπόψεων τῆς ἀνθρώπινης μεταπτωτικῆς τραγωδίας τί ἄλλο εἶναι;”

Νά γιατί ἡ ἀποτυχία τους δυστυχῶς προδιαγράφεται βεβαία!”

Τους συγυρίζει δεόντως ο Σεβ. Πειραιώς και καλά τους κάνει ασφαλώς.

Ο μόνος μου ενδοιασμός, Σεβασμιότατε, είναι ο εξής: Αραγε η κ. Δούρου -δημοσιογράφος τετάρτης διαλογής, που οι νονοί των ΜΜΕ επέλεξαν και επέβαλαν για να γίνει σε λίγους μήνες υπουργός εξωτερικών της δύσμοιρης πατρίδας μας- είναι σε θέση να αντιληφθεί αυτά που της λέτε;

Το πιστεύετε αυτό; Really?

Οχι ότι οι πλείστοι από τους υπόλοιπους της προοδευτικιάς φωταδιστικής διανόησης που αρνήθηκαν να δώσουν θρησκευτικό όρκο έχουν περισσότερο μυαλό ή γνώσεις, αλλά τουλάχιστον ο εν αναμονή πρωθυπουργός και η εν αναμονή υπουργός εξωτερικών του έχω ζωηρότατες αμφιβολίες αν κατανοούν αυτά που τους γράψατε!

Γι’ αυτό ίσως η στάση του Σεβ. Νέας Σμύρνης να είναι πιο ρεαλιστική: "Τι θέλουν τα κοριτσάκια και τα αγοράκια μου της τοπικής αυτοδιοίκησης; Πολιτικό όρκο; Ό,τι θέλουν τα χρυσά μου! Τώρα που δώσατε πολιτικό όρκο, θέλετε να βγάλουμε μαζί μια αναμνηστική φωτογραφία για να τη βάλετε στο άλμπουμ σας επειδή ούτως ή άλλως δεν έχετε περισσότερο μυαλό για να καταλάβετε τι κάνετε;" 

Απορώ, όμως, για ποιο λόγο ο Σεβ. Νέας Σμύρνης δεν πρόσθεσε: "Παιδιά! Τώρα που βγάλαμε αναμνηστική φωτογραφία θέλετε να σας κεράσω ένα παγωτάκι στο απέναντι ζαχαροπλαστείο; Προσφέρουν και καταπληκτικό τιραμισού και εξαιρετικό καπουτσίνο σε όσους δεν αρέσουν τα παγωτά!"

Αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να απογαλακτίσουν την πατρίδα μας από την Τροφό της την Ορθόδοξη Εκκλησία εξέλεξε δυστυχώς ο πλήρως αποπροσανατολισμένος λαός μας για να μας κυβερνήσουν στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης και σε λίγο θα τους δώσει την εξουσία για να μας κυβερνήσουν και να ξεχαρβαλώσουν και το λίγο που έμεινε όρθιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου