Σκοπὸς τοῦ παρόντος ἱστολογίου

Μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ, σκοπὸς τοῦ παρόντος ἱστολογίου μὲ τῖτλο «ΟΣΙΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΖΕΡΒΑΚΟΣ» εἶναι:

1. Ἡ ἀνάδειξη, διάδοση καὶ προστασία τῶν θέσεων, δογμάτων καὶ τῆς παραδόσεως τῆς ὀρθοδόξου χριστιανικῆς πίστεως, τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, καθὼς καὶ τῶν ὀρθόδοξων ἀγωνιστῶν τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους.

2. Ἡ ἐνημέρωση καὶ εὐαισθητοποίηση τοῦ εὐρέος κοινοῦ γιὰ φλέγοντα θέματα τὰ ὁποῖα σχετίζονται μὲ ἀπόψεις προσώπων μὲ σημαίνοντα ρόλο στὴν πολιτικὴ, θρησκευτικὴ, ἐκπαιδευτικὴ κ.λπ. ζωὴ τοῦ τόπου μας.

3. Ἡ ἀνταλλαγὴ ἀπόψεων καὶ γνώσεων, δίνοντας στὰ μέλη του, καθὼς καὶ σὲ φίλους καὶ γνωστοὺς τοῦ ἱστολογίου, νὰ ἐκφράσουν διάφορα προβλήματα καὶ τοὺς ὅποιους προβληματισμούς τους (σὲ θέματα τῆς πίστεως, τῆς παιδείας, τῆς ἐκκλησίας, τοῦ ἔθνους κ.ἄ.), μὲ ἀπώτερο σκοπὸ τὴν ἐπίλυσή τους μὲ κάθε νόμιμο τρόπο, κυρίως δὲ μὲ τὴν γνωστοποίησή τους στοὺς ἁρμόδιους φορεῖς, ἀρχὲς καὶ ὄργανα τοῦ Δημοσίου, τῶν Δήμων, τῆς Ἐκκλησίας κ.ἄ., καθὼς καὶ σὲ νομικὰ καὶ φυσικὰ πρόσωπα.

4. Ἡ διατήρηση πνευματικῶν δεσμῶν καὶ ἡ προώθηση τῆς μεγαλύτερης δυνατῆς συνεργασίας μεταξὺ τῶν μελῶν σὲ ἕνα σῶμα ἐν Χριστῷ ἑνότητας.

Δράσεις

1. Τακτικὲς καὶ ἔκτακτες συναντήσεις καὶ διαδικτυακὴ, τηλεφωνικὴ κ.λπ. ἐπικοινωνία τῶν μελῶν.

2. Δημοσίευση ἀναρτήσεων/ἄρθρων στὸ διαδίκτυο καθὼς καὶ στὰ ΜΜΕ.

3. Συναντήσεις καὶ διενέργεια συνεντεύξεων μὲ διάφορα πρόσωπα.

4. Ἔκδοση ἔντυπου ὑλικοῦ, πρὸς ἐνημέρωση τοῦ κοινοῦ.

5. Κάθε ἄλλη δράση, προτεινόμενη ἀπὸ τὰ μέλη ἤ ἀπὸ ὅποιον ἐνδιαφέρεται καὶ ἐπικοινωνεῖ μαζί μας.

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 1 Αυγούστου 2014

Ἡ ἀρχή τοῦ τέλους γιά τήν Monsanto; Νομική νίκη-σταθμός κατά τοῦ κολοσσοῦ τῆς βιοτεχνολογίας


Μία τεράστια νομική νίκη κατά της Monsanto ολοκληρώθηκε πρόσφατα στις Η.Π.Α.
Το Ανώτατο Δικαστήριο της Πολιτείας της Δυτικής Virginia οριστικοποίησε αυτό το μήνα ένα ισχυρότατο πλήγμα κατά της εταιρείας βιοτεχνολογίας, επικυρώνοντας συμβιβασμό που εξαναγκάζει τη Monsanto να καταβάλλει ως συνολικό πρόστιμο 93 εκατομμύρια δολάρια προς την μικρή πόλη Nitro της Πολιτείας της Δυτικής Virginia για τη δηλητηρίαση των κατοίκων της με το τοξικό χημικό “Πορτοκαλί Παράγοντας” (σ.σ. pentapostagma.gr – Agent Orange).
Ο συμβιβασμός εγκρίθηκε πέρυσι, όμως οι τελικές του λεπτομέρειες οριστικοποιήθηκαν μόλις πριν από μερικές εβδομάδες, όπως και ο τρόπος που θα κατανεμηθεί το ποσό του προστίμου.
Βάσει όσων ορίζει η δικαστική απόφαση του συμβιβασμού η Monsanto θα πρέπει να προβεί στις παρακάτω ενέργειες:

9 εκατομμύρια δολάρια θα πρέπει να δαπανηθούν για να καθαριστεί η μολυσμένη σκόνη από διοξίνη σε 4.500 σπίτια.
21 εκατομμύρια δολάρια θα δαπανηθούν για να εξεταστεί εάν και εφόσον οι κάτοικοι της πόλης έχουν μολυνθεί από διοξίνη.
Οι κάτοικοι της πόλης θα παρακολουθούνται και θα εξετάζονται για πιθανότητα μόλυνσης για 30 ολόκληρα χρόνια, και όχι μόνο για μερικούς μήνες.
Ένα επιπρόσθετο ποσό ύψους 63 εκατομμυρίων δολαρίων αναμένεται να καταβληθεί εάν απαιτηθούν περαιτέρω εξετάσεις για τη διερεύνηση μόλυνσης από διοξίνη.
Όσοι κατοικούσαν στην ευρύτερη περιοχή του Nitro κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 1ης Ιανουρίου 1948, και της 3ης Σεπτεμβρίου του 2010, θα εξεταστούν για μόλυνση από διοξίνη. Παρόλο που θα πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία ότι όντως κατοικούσαν στην περιοχή, εντούτοις θα ενταχθούν στη διαδικασία εξετάσεων ακόμη και εάν δεν κατοικούν πλέον στην πόλη.
Πρώην ή νυν υπάλληλοι της Monsanto δεν ωφελούνται από καμία από αυτές τις ρυθμίσεις.
Θα δημιουργηθεί μία ειδική υπηρεσία για την οργάνωση των ελέγχων στους κατοίκους του Nitro.
Οι κάτοικοι της πόλης έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν ατομικές αγωγές κατά της Monsanto εάν οι ιατρικές εξετάσεις αποδείξουν ότι υπέστησαν σωματική βλάβη εξαιτίας της έκθεσης σε διοξίνη.
Η Monsanto Παρήγαγε Τοξικά Χημικά στην Πόλη Nitro
Πώς όμως εκτέθηκαν στη διοξίνη οι κάτοικοι του Nitro; Η Monsanto παρήγαγε στη συγκεκριμένη πόλη το τοξικό ζιζανιοκτόνο Πορτοκαλί Παράγοντας, και η διοξίνη αποτελεί χημικό παράγωγο της ουσίας αυτής. Είναι γνωστό ότι οδηγεί σε σοβαρότατες παθήσεις και κινδύνους για την υγεία. Το εργοστάσιο που παρήγαγε το ζιζανιοκτόνο Πορτοκαλί Παράγοντας άνοιξε για πρώτη φορά στην πόλη Nitro το 1948 και συνέχισε να λειτουργεί κανονικά έως και το 2004, παρότι η χρήση του ζιζανιοκτόνου κατά το παρελθόν (στο Βιετνάμ και σε έτερες Ασιατικές χώρες) αποδείχθηκε θανατηφόρα για εκατομμύρια αμάχων.
“Ένα τελευταίο αλλά πολύ σημαντικό βήμα”
Οι κάτοικοι της πόλης Nitro θα πρέπει ως τελικό βήμα να συμπληρώσουν μία ειδική φόρμα ώστε να είναι δικαιούχοι των ρυθμίσεων που ορίζει η απόφαση συμβιβασμού. Δοθείσης της καινοτόμου φύσεως του συμβιβασμού, αποδεικνύεται πλέον απολύτως απαραίτητο για τους κατοίκους της πόλης να συμμετάσχουν όσο το δυνατόν μαζικότερα ώστε να θέσουν ένα ισχυρό νομικό προηγούμενο που θα λειτουργήσει ευεργετικά για μελλοντικές νομικές κινήσεις (είτε αγροτών είτε και καταναλωτών) κατά της Monsanto.
Η αρχή του τέλους για τον γίγαντα των μεταλλαγμένων τροφίμων;;

Πηγή : pentapostagma.gr

 http://agiotokos-kappadokia.gr/%CE%B7-%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-monsanto-%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου