Σκοπὸς τοῦ παρόντος ἱστολογίου

Μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ, σκοπὸς τοῦ παρόντος ἱστολογίου μὲ τῖτλο «ΟΣΙΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΖΕΡΒΑΚΟΣ» εἶναι:

1. Ἡ ἀνάδειξη, διάδοση καὶ προστασία τῶν θέσεων, δογμάτων καὶ τῆς παραδόσεως τῆς ὀρθοδόξου χριστιανικῆς πίστεως, τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, καθὼς καὶ τῶν ὀρθόδοξων ἀγωνιστῶν τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους.

2. Ἡ ἐνημέρωση καὶ εὐαισθητοποίηση τοῦ εὐρέος κοινοῦ γιὰ φλέγοντα θέματα τὰ ὁποῖα σχετίζονται μὲ ἀπόψεις προσώπων μὲ σημαίνοντα ρόλο στὴν πολιτικὴ, θρησκευτικὴ, ἐκπαιδευτικὴ κ.λπ. ζωὴ τοῦ τόπου μας.

3. Ἡ ἀνταλλαγὴ ἀπόψεων καὶ γνώσεων, δίνοντας στὰ μέλη του, καθὼς καὶ σὲ φίλους καὶ γνωστοὺς τοῦ ἱστολογίου, νὰ ἐκφράσουν διάφορα προβλήματα καὶ τοὺς ὅποιους προβληματισμούς τους (σὲ θέματα τῆς πίστεως, τῆς παιδείας, τῆς ἐκκλησίας, τοῦ ἔθνους κ.ἄ.), μὲ ἀπώτερο σκοπὸ τὴν ἐπίλυσή τους μὲ κάθε νόμιμο τρόπο, κυρίως δὲ μὲ τὴν γνωστοποίησή τους στοὺς ἁρμόδιους φορεῖς, ἀρχὲς καὶ ὄργανα τοῦ Δημοσίου, τῶν Δήμων, τῆς Ἐκκλησίας κ.ἄ., καθὼς καὶ σὲ νομικὰ καὶ φυσικὰ πρόσωπα.

4. Ἡ διατήρηση πνευματικῶν δεσμῶν καὶ ἡ προώθηση τῆς μεγαλύτερης δυνατῆς συνεργασίας μεταξὺ τῶν μελῶν σὲ ἕνα σῶμα ἐν Χριστῷ ἑνότητας.

Δράσεις

1. Τακτικὲς καὶ ἔκτακτες συναντήσεις καὶ διαδικτυακὴ, τηλεφωνικὴ κ.λπ. ἐπικοινωνία τῶν μελῶν.

2. Δημοσίευση ἀναρτήσεων/ἄρθρων στὸ διαδίκτυο καθὼς καὶ στὰ ΜΜΕ.

3. Συναντήσεις καὶ διενέργεια συνεντεύξεων μὲ διάφορα πρόσωπα.

4. Ἔκδοση ἔντυπου ὑλικοῦ, πρὸς ἐνημέρωση τοῦ κοινοῦ.

5. Κάθε ἄλλη δράση, προτεινόμενη ἀπὸ τὰ μέλη ἤ ἀπὸ ὅποιον ἐνδιαφέρεται καὶ ἐπικοινωνεῖ μαζί μας.

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή, 24 Αυγούστου 2014

Νηφαλιότητα

Νηφαλιότητα

ΝΗΦΑΛΙΟΤΗΤΑ

Μεγάλη συμφορά της ψυχής αποτελεί η άτακτη ζωή . Ιδιαιτέρως φρικτή εντύπωση προκαλεί αυτή για όσους επιτρέπουν στον εαυτό τους την αταξία , ενώ ξεκίνησαν ήδη μια προσεκτική ζωή. Ο ευσεβής χριστιανός οφείλει να περνά τη ζωή του προσέχοντας παντοιοτρόπως τον εαυτό του και όντας σε νηφαλιότητα. «Γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμὸν» ( Κατά Μάρκον , ΙΔ΄, 38 ) είπε ο Κύριος.
***
Η νηφαλιότητα αποτελεί την οδό προς κάθε αρετή.
***
Πρέπει να ενθαρρύνουμε στον εαυτό μας , να παρακολουθούμε επιμελώς τις σκέψεις μας, τα αισθήματά μας , και να κλαίμε για τα σφοδρά , αμαρτωλά συναισθήματα, τους πόθους και τους διαλογισμούς μας∙ όλα αυτά θα πρέπει οπωσδήποτε να τα αποδιώξουμε ως δυσάρεστα  για τον Θεό, και αφού τα αποδιώξουμε , να μην τους επιτρέψουμε ποτέ ξανά να μπουν στην καρδιά μας, επειδή δεν γίνεται, κυριευμένοι από τα πάθη, να ψάλλουμε ύμνους στον Κύριο.
***
Ποτέ μην ελπίζεις στους ανθρώπους και μην σαστίζεις όταν δεν βλέπεις καμιά συμπάθεια εκ μέρους τους, μην τους κατακρίνεις.
ΌΣΙΟΣ ΝΙΚΩΝ
Όταν θα επισημαίνεις τις αδυναμίες των άλλων και θα καυχάσαι νοερώς ενώπιόν τους, πρέπει να απαντήσεις στη δαιμονική αυτή σκέψη: «Είμαι χειρότερος όλων»∙ έστω κι αν δεν το νιώθεις, πρέπει να το πεις.

Καλώς πράττει όποιος μεριμνά για την εσωτερική στοχαστική ζωή, επειδή αυτή του προσφέρει τα πάντα.
Όταν κάποιος φλυαρεί ακόπως , αυτός αδυνατεί να ζήσει προσεκτικά, αφαιρείται διαρκώς. Από την προσευχή γεννάται η σιωπή, από την σιωπή , η προσευχή. Επειδή  πώς μπορεί να προσευχηθεί όποιος είναι αφηρημένος; Προσέξτε τον εαυτό σας, η προσεκτική ζωή είναι ο στόχος του μοναχισμού. Ελέχθη: «Πρόσεχε σεαυτῷ» ( Δευτερονόμιον, κεφ. ΙΕ΄, 9 ) .
ΟΣΙΟΣ ΒΑΡΣΑΝΟΥΦΙΟΣ
Πρόσεχε τα μάτια σου. «Εἰ δὲ ὁ ὀφθαλμός σου ὁ δεξιὸς σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ» ( Κατά Ματθαίον , Ε΄ 29 ) , διέταξε ο Θεός. Αν δεν προσέξεις τα μάτια και τη γλώσσα σου, θα προκαλέσεις μάχη με τον εαυτό σου.
ΟΣΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΟΣ

Πηγή: «ΟΠΟΥ ΘΕΟΣ, ΓΑΛΗΝΗ
Πνευματικές παραινέσεις
Των Γερόντων της Όπτινα»
Επιμέλεια-Πρόλογος
ΗΛΙΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

Εκδόσεις ατέρμονον
http://eisdoxantheou-gk.blogspot.gr/2014/07/blog-post_18.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου