Σκοπὸς τοῦ παρόντος ἱστολογίου

Μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ, σκοπὸς τοῦ παρόντος ἱστολογίου μὲ τῖτλο «ΟΣΙΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΖΕΡΒΑΚΟΣ» εἶναι:

1. Ἡ ἀνάδειξη, διάδοση καὶ προστασία τῶν θέσεων, δογμάτων καὶ τῆς παραδόσεως τῆς ὀρθοδόξου χριστιανικῆς πίστεως, τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, καθὼς καὶ τῶν ὀρθόδοξων ἀγωνιστῶν τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους.

2. Ἡ ἐνημέρωση καὶ εὐαισθητοποίηση τοῦ εὐρέος κοινοῦ γιὰ φλέγοντα θέματα τὰ ὁποῖα σχετίζονται μὲ ἀπόψεις προσώπων μὲ σημαίνοντα ρόλο στὴν πολιτικὴ, θρησκευτικὴ, ἐκπαιδευτικὴ κ.λπ. ζωὴ τοῦ τόπου μας.

3. Ἡ ἀνταλλαγὴ ἀπόψεων καὶ γνώσεων, δίνοντας στὰ μέλη του, καθὼς καὶ σὲ φίλους καὶ γνωστοὺς τοῦ ἱστολογίου, νὰ ἐκφράσουν διάφορα προβλήματα καὶ τοὺς ὅποιους προβληματισμούς τους (σὲ θέματα τῆς πίστεως, τῆς παιδείας, τῆς ἐκκλησίας, τοῦ ἔθνους κ.ἄ.), μὲ ἀπώτερο σκοπὸ τὴν ἐπίλυσή τους μὲ κάθε νόμιμο τρόπο, κυρίως δὲ μὲ τὴν γνωστοποίησή τους στοὺς ἁρμόδιους φορεῖς, ἀρχὲς καὶ ὄργανα τοῦ Δημοσίου, τῶν Δήμων, τῆς Ἐκκλησίας κ.ἄ., καθὼς καὶ σὲ νομικὰ καὶ φυσικὰ πρόσωπα.

4. Ἡ διατήρηση πνευματικῶν δεσμῶν καὶ ἡ προώθηση τῆς μεγαλύτερης δυνατῆς συνεργασίας μεταξὺ τῶν μελῶν σὲ ἕνα σῶμα ἐν Χριστῷ ἑνότητας.

Δράσεις

1. Τακτικὲς καὶ ἔκτακτες συναντήσεις καὶ διαδικτυακὴ, τηλεφωνικὴ κ.λπ. ἐπικοινωνία τῶν μελῶν.

2. Δημοσίευση ἀναρτήσεων/ἄρθρων στὸ διαδίκτυο καθὼς καὶ στὰ ΜΜΕ.

3. Συναντήσεις καὶ διενέργεια συνεντεύξεων μὲ διάφορα πρόσωπα.

4. Ἔκδοση ἔντυπου ὑλικοῦ, πρὸς ἐνημέρωση τοῦ κοινοῦ.

5. Κάθε ἄλλη δράση, προτεινόμενη ἀπὸ τὰ μέλη ἤ ἀπὸ ὅποιον ἐνδιαφέρεται καὶ ἐπικοινωνεῖ μαζί μας.

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 6 Αυγούστου 2014

Ἀνάπτυξη ἢ Χρεωκοπία "ἀλὰ Τούρκα";

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας

Αὔγουστος 2014, Προεδρικὲς ἐκλογὲς στὴν Τουρκία.

Τὸ ¨ΕΓΩ τοῦ Σουλτάνου¨ θά ἠρεμήσει ἢ θὰ κοιτάξει πρὸς τὰ Δυτικά;
Ποῦ θὰ κοιτάξει  εἴπαμε;
Στὴν Ἑλλάδα ποὺ βρίσκεται σὲ τροχιὰ ¨ἀναπτυξης¨.
Πῶς τὸ κατόρθωσε αὐτὸ τὸ πράγμα ἡ ¨μνημονιακὴ ψωροκώσταινα¨;
Καταπατώντας τὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς καὶ κάνοντας τὰ Κυριακάτικα πρωινὰ στὶς μεγαλουπόλεις της ¨τουρκικὰ παζάρια¨;
Καλοδεχούμενος ὁ Τοῦρκος τουρίστας, σὰν φίλος καὶ γείτονας, δὲν εἶναι ὅμως καλοδεχούμενη ἡ τουρκικὴ προπαγάνδα ποὺ ἔρχεται μέσω αὐτοῦ καὶ ἐν ἀγνοία του.
Καὶ ἐνῶ ὁ Θεσσαλονικεὺς Δήμαρχος ἐπιθυμεῖ νὰ ὑποδεχθεῖ τὸν Τοῦρκο τουρίστα στοὺς ἱστορικοὺς Μεντρεσέδες τῆς Συμβασιλεύουσας, αὐτὸς (ὁ  τουρίστας) τὴν ¨κοπανάει¨ καὶ πάει καὶ προσκυνᾶ τὸν ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ.

Τί συμβαίνει;
Μᾶλλον ὁ ΘΕΟΣ ¨μᾶς τὴν βγαίνει ἀνάποδα¨…
Ἀκριβῶς γιατί μὲ τὴν συμπεριφορὰ μας καταντήσαμε ¨ἀνάποδοι ἀνθρωποι¨ καὶ μπερδέψαμε τὶς ἔννοιες.
ΣΗΜΕΙΑ τῶν ΚΑΙΡΩΝ;
Διότι εἶναι ¨ἀλητεία¨ νὰ προσπαθεῖς νὰ πείσεις ὅτι ἡ μακρινὴ Ἀργεντινὴ χρεοκόπησε καὶ ἡ Ἑλλάδα μὲ τὴν προσέλευση τοῦ τουριστικοῦ καραβανιοῦ ἀπὸ τὴν ¨κὰθ ἠμᾶς Ἀνατολὴ ¨  γλίτωσε τὰ χειρότερα καὶ βρίσκεται σὲ ρυθμοὺς ἀνάπτυξης.  
Ἡ χρεοκοπία σήμερα στὶς αἰμοδιψεῖς ἀγορὲς τῶν  hedge funds εἶναι μία λογιστικὴ ἔννοια ἄνευ πραγματικῆς ἀξίας.
Ἀκριβῶς γιατί χῶρες ποὺ παράγουν πρῶτες ὕλες ( βλ. Ἀργεντινὴ) ποτὲ δὲν χρεοκοποῦν πραγματικὰ …στὸ τέλος κάτι θὰ ἔχουν γιὰ νὰ φᾶνε.
Ἐνῶ χῶρες ποὺ  σφυρηλατοῦν μόνο λαμαρίνες αὐτοκινήτων καὶ στεροῦνται πηγῶν ἐνέργειας στὶς ἐπερχόμενες γεωπολιτικὲς ἀνατροπὲς πιθανὸν ¨νὰ δαγκώνουν¨ λαμαρίνες γιατί τόσα χρόνια ἀσκώντας τὴν τοκογλυφικὴ δραστηριότητα ἔμαθαν νὰ ¨δαγκώνουν ¨ἀνθρώπους¨.
Ἂς τοὺς κάνουμε τὸ χατίρι καὶ νὰ ποῦμε καὶ ἐμεῖς ὅτι ἡ Ἀργεντινὴ ¨χρεοκόπησε¨ .
Ὅμως ἡ Ἀργεντινὴ δὲν εἶχε δίπλα της ¨Τουρκία¨, δὲν ἀναχαίτιζε ἐπὶ δεκαετίες τούρκικα πολεμικὰ ἀεροσκάφη ποὺ ἤθελαν νὰ κάνουν ¨τουρισμὸ¨ πάνω ἀπὸ τὰ Ἑλληνικὰ  νησιὰ τοῦ Αἰγαίου.
Νὰ μιλήσουμε γιὰ ἀμυντικοὺς προϋπολογισμούς, γιὰ μίζες καὶ τὰ ὑπόλοιπα, τὰ μεγέθη εἶναι μὴ συγκρίσιμα.
Ἡ Ἀργεντινὴ ¨χρεοκόπησε¨ ἀλλὰ δὲν εἶχε τρόικα νὰ ἐπεμβαίνει ἔμμεσα στὸν σκληρὸ πυρήνα τῆς ὕπαρξης τοῦ Ἔθνους.
Καὶ ἀναφερόμαστε στὴν ἔκδηλη ἀνησυχία καὶ τὸν ἔντονο προβληματισμὸ ποὺ διακατέχει σήμερα τὸ ἀνθρώπινο δυναμικὸ τῶν Ἑλληνικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων ὅσον ἀφορᾶ τὸ ἀσφαλιστικὸ καὶ συνταξιοδοτικὸ πλαίσιο συνθηκῶν ἐπιβίωσης καὶ ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας.
Τὸ ἴδιο ὅμως δὲν συμβαίνει ἄραγε καὶ στὶς ὑπόλοιπες κοινωνικὲς ὁμάδες;
Ἡ πολιτικὴ ¨τοῦ ναὶ σὲ ὄλα¨ ἔλυσε τὰ χέρια τῆς τρόικας γιὰ νὰ ἐπεμβαίνει  καὶ σὲ  κρίσιμους τομεῖς τῆς Ἐθνικῆς μας ὑπόστασης;
Τὸ διαδίκτυο βρίθει ἀπὸ πληροφόρηση σχετικὰ καὶ μὲ τὰ προβλήματα ποὺ ἀνακύπτουν κατὰ καιροὺς μὲ τὶς στρατιωτικὲς προμήθειες τῶν ΕΕΔ.
Ἡ χρεοκοπημένη ἠθικὰ καὶ πνευματικὰ Δύση ἀφοῦ χρεοκόπησε ¨ ψυχολογικὰ¨ τὴν Ἑλληνικὴ κοινωνία, ἔβαλε ρότα μὲ τοὺς τοκογλύφους της  νὰ ¨προβληματίσει  συναισθηματικὰ¨ καὶ τὶς ΕΕΔ.
ΜΗ ΓΕΝΟΙΤΟ καὶ οὔτε πρόκειται αὐτὸ νὰ γίνει γιατί τώρα κλώτσησαν οἱ τοκογλύφοι τὰ γυμνὰ βρωμοπόδαρα τοὺς πάνω σὲ καρφί.
Καὶ τὸ καρφὶ εἶναι ἡ Ἑλληνικὴ ψυχὴ, τὸ φιλότιμο καὶ ἡ ἀπαράμιλλη ἐγρήγορση τῶν ΕΕΔ.
Οἱ τοκογλύφοι τῆς Δύσης κρυβότανε ἀνέκαθεν μέσα στὶς προβατόσχημες προβιὲς τοὺς ὅταν οἱ Ἕλληνες γινόταν διαχρονικὰ ΑΣΠΙΔΑ  στὴν ἱστορικὴ ἐπέλαση τῆς βαρβαρότητας ποὺ ἐρχόταν ἀπὸ τὴν Ἀνατολὴ καὶ σήμερα αὐτὸ γίνεται πάλι μὲ τὸ φανατικὸ ἰσλάμ.
Ὅμως στὶς ἡμέρες μας θέλουν νὰ παίξουν παιχνίδια στὴν εὐαίσθητη γεωπολιτικὴ περιοχὴ  τῆς Ἄν. Μεσογείου ὑλοποιώντας εὐρύτερους σχεδιασμούς.
Καλύτερα νὰ ἀσχοληθοῦν μὲ τὶς ἠθικὲς ἀνωμαλίες τους γιατί αὐτὲς τοὺς ταιριάζουν καὶ ὅσο νὰ ἐπιμένουν καὶ ὅτι καὶ νὰ σκαρφισθοῦν ἡ ζωὴ σὲ αὐτὸ ¨τὸ περιβολάκι τῆς Μεσογείου¨  κάποτε θὰ κυλήσει ὁμαλὰ καὶ ἀνθρώπινα.
Ἀφιερωμένο στὶς κατὰ τὰ ἄλλα ¨ἀργόσχολες¨ ΕΕΔ. (σχῆμα λόγου)

Παραμονὲς  τοῦ Δεκαπενταύγουστου, δεκαετία τοῦ 80 , διάλογος καὶ συμβὰν σὲ Πτέρυγα Μάχης τῆς Ἑλληνικῆς Πολεμικῆς Ἀεροπορίας μετὰ τὴν Παράκληση τῆς Παναγίας στὸ ἐκκλησάκι τῶν Ἀρχαγγέλων.
Πιλότος Phantom, πολεμικῆς μοίρας παντὸς καιροῦ.
Κώστα καὶ σήμερα θὰ ξενυχτήσουμε  ὅλοι μας.
Τέτοιες ἡμέρες οἱ Τοῦρκοι ξεσαλώνουν, λὲς καὶ τὸ κάνουν ἐπίτηδες καὶ μέχρι ἀργὰ τὸ βράδυ συνέχεια παραβιάζουν τὸν Ἐθνικὸ Ἐναέριο  χῶρο μας.
Μετὰ τὸ ραμαζάνι τους καὶ στὶς ἡμέρες τῆς ΠΑΝΑΓΙΑΣ μας τοὺς πιάνει κάτι, σὰν νὰ δαιμονίζονται καὶ πετᾶνε νυχτιάτικα καὶ ἄτσαλα.
Γιὰ αὐτὸ καὶ ἡ περίοδος αὐτὴ εἶναι ἐπικίνδυνη νὰ γίνει καμία ¨στραβή¨.
Κάθε φορᾶ ποὺ μπορῶ καὶ παρακολουθῶ τὴν Παράκληση τῆς ΠΑΝΑΓΙΑΣ μᾶς στὶς κοπιώδεις νυκτερινὲς ἀναχαιτίσεις, μοῦ φαίνεται ἕνα παράξενο ΦΩΣ νὰ περιβάλλει τὸ ἀεροπλάνο. Αὐτὸ τὸ ΦΩΣ μὲ ξεκουράζει καὶ μὲ παρηγορεῖ ἐκεῖ ἐπάνω. Ἄλλο πράγμα νὰ στὸ λέω καὶ ἄλλο πράγμα νὰ τὸ βλέπεις.
Σκέτη ΧΑΡΑ… γιὰ μένα ,ἀλλὰ γιὰ τὸν συνάδελφο γείτονα δὲν ξέρω γιατί πρὶν τὸν πλησιάσω ἀντὶ ¨νὰ χαρεῖ καὶ αὐτὸς μαζὶ μοὺ¨ τὴν κοπανάει σὰν λαγός.

Ξημερώματα τῆς ἑπόμενης μέρας .
Σὰν ἔφεδρος ἀνθυποσμηναγὸς μὲ τὴν εἰδικότητα ποὺ εἶχα διατάχθηκα νὰ παραδώσω στὴν οἰκογένεια τοῦ πιλότου φίλου μου ἕνα ἄδειο φέρετρο ποὺ περιεῖχε λίγα καμένα ροῦχα του ὅτι μπόρεσαν νὰ περισυλλέξουν οἱ ὁμάδες διάσωσης μετὰ τὴν πτώση τοῦ ἀεροσκάφους του.
Τὰ συναισθήματα δὲν περιγράφονται.
Εἶπα μέσα μου ¨ἔγινε ἡ στραβή¨.
Τὸ ἀπόγευμα στὴν ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ τῆς ΠΑΝΑΓΙΑΣ ἔδωσα τὸ ὄνομά του ¨ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς του¨. Τότε θυμήθηκα τὸ ΦΩΣ ποὺ περιέβαλλε τὸ ἀεροσκάφος του ὅπως μού ἐκμυστηρεύθηκε τέτοιες μέρες παραμονὲς τῆς ΠΑΝΑΓΙΑΣ καὶ παρηγορήθηκα.

Πέρασαν πολλὰ χρόνια, σήμερα δὲν ἔχουμε ἀντίπαλο μόνο τὸν Τοῦρκο ἀλλὰ καὶ τὸν τοκογλύφο.
Ὅμως τὸ ΦΩΣ τῆς ΠΑΝΑΓΙΑΣ μας εἶναι τὸ ΙΔΙΟ. Παρηγοριὰ καὶ στήριγμά μας , ὅπως τὸ ψέλνουμε…
¨Την Θεοτόκον καὶ Μητέρα τοῦ Φωτός, ἐν ὕμνοις τιμῶντες μεγαλύνωμεν…¨

http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2014/08/blog-post_23.html#more

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου