Σκοπὸς τοῦ παρόντος ἱστολογίου

Μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ, σκοπὸς τοῦ παρόντος ἱστολογίου μὲ τῖτλο «ΟΣΙΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΖΕΡΒΑΚΟΣ» εἶναι:

1. Ἡ ἀνάδειξη, διάδοση καὶ προστασία τῶν θέσεων, δογμάτων καὶ τῆς παραδόσεως τῆς ὀρθοδόξου χριστιανικῆς πίστεως, τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, καθὼς καὶ τῶν ὀρθόδοξων ἀγωνιστῶν τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους.

2. Ἡ ἐνημέρωση καὶ εὐαισθητοποίηση τοῦ εὐρέος κοινοῦ γιὰ φλέγοντα θέματα τὰ ὁποῖα σχετίζονται μὲ ἀπόψεις προσώπων μὲ σημαίνοντα ρόλο στὴν πολιτικὴ, θρησκευτικὴ, ἐκπαιδευτικὴ κ.λπ. ζωὴ τοῦ τόπου μας.

3. Ἡ ἀνταλλαγὴ ἀπόψεων καὶ γνώσεων, δίνοντας στὰ μέλη του, καθὼς καὶ σὲ φίλους καὶ γνωστοὺς τοῦ ἱστολογίου, νὰ ἐκφράσουν διάφορα προβλήματα καὶ τοὺς ὅποιους προβληματισμούς τους (σὲ θέματα τῆς πίστεως, τῆς παιδείας, τῆς ἐκκλησίας, τοῦ ἔθνους κ.ἄ.), μὲ ἀπώτερο σκοπὸ τὴν ἐπίλυσή τους μὲ κάθε νόμιμο τρόπο, κυρίως δὲ μὲ τὴν γνωστοποίησή τους στοὺς ἁρμόδιους φορεῖς, ἀρχὲς καὶ ὄργανα τοῦ Δημοσίου, τῶν Δήμων, τῆς Ἐκκλησίας κ.ἄ., καθὼς καὶ σὲ νομικὰ καὶ φυσικὰ πρόσωπα.

4. Ἡ διατήρηση πνευματικῶν δεσμῶν καὶ ἡ προώθηση τῆς μεγαλύτερης δυνατῆς συνεργασίας μεταξὺ τῶν μελῶν σὲ ἕνα σῶμα ἐν Χριστῷ ἑνότητας.

Δράσεις

1. Τακτικὲς καὶ ἔκτακτες συναντήσεις καὶ διαδικτυακὴ, τηλεφωνικὴ κ.λπ. ἐπικοινωνία τῶν μελῶν.

2. Δημοσίευση ἀναρτήσεων/ἄρθρων στὸ διαδίκτυο καθὼς καὶ στὰ ΜΜΕ.

3. Συναντήσεις καὶ διενέργεια συνεντεύξεων μὲ διάφορα πρόσωπα.

4. Ἔκδοση ἔντυπου ὑλικοῦ, πρὸς ἐνημέρωση τοῦ κοινοῦ.

5. Κάθε ἄλλη δράση, προτεινόμενη ἀπὸ τὰ μέλη ἤ ἀπὸ ὅποιον ἐνδιαφέρεται καὶ ἐπικοινωνεῖ μαζί μας.

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2014

Συνέντευξη πατρός Θεόδωρου Ζήση με θέμα την ομοφυλοφιλία.


2 σχόλια:

 1. Στο 13:10 ο πατερας λεει κατι για σκανδαλισμο.
  Ο ιδιος εχει σκανδαλίσει πολυ λαό με τον αντι-Πατριαρχικό του αγώνα.
  Ετσι ξερει τι πρεπει να κανει για να ησυχάσει λιγάκι η Εκκλησία

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ὁ π. Θεόδωρος δὲν κάνει ἀντι-πατριαρχικὸ ἀγώνα, ἀλλὰ ἀντι-οἰκουμενιστικό, ὁ ὁποῖος δὲν σκανδαλίζει, ἁπλῶς κάνει πολλοὺς νὰ νοιώθουν ἄβολα, γιατὶ ἡ ἀλήθεια πάντοτε αὐτὲς τὶς συνέπειες ἔχει.

  Ὁ οἰκουμενικὸς πατριάρχης Βαρθολομαῖος δὲν εἶναι μισητός. Παρακαλοῦμε νὰ μετανοήσει γιὰ νὰ σωθεῖ καὶ νὰ μὴν σκανδαλίζει αὐτὸς τοὺς ἀδύναμους πιστούς.

  Σκάνδαλο δὲν εἶναι νὰ ὀρθοτομεῖς τὸν λόγο τῆς ἀληθείας καὶ νὰ ἐπισημαίνεις τὶς αἰρετικὲς πράξεις καὶ τοὺς ἀντίστοιχους ὑπαίτιους, ὅποιοι κι ἄν εἶναι (καὶ ἰδιαίτερα ὅταν πρόκειται γιὰ αἰρετίζοντες ἱερωμένους ποὺ ἐπηρρεάζουν πολλοὺς ἀνθρώπους πρὸς τὴν πλάνη τους).

  Σκάνδαλο εἶναι τὸ ἐμπόδιο ποὺ βάζουμε στὸν συνάνθρωπο, ποὺ ἐνδέχεται νὰ πάει στὸν Χριστό, καὶ τὸν ἀποτρέπουμε ἐμεῖς οἱ χριστιανοί, ὅταν δὲν τηροῦμε τὶς ἐντολὲς τοῦ Κυρίου καὶ ἁμαρτάνουμε (δυσφημίζουμε τὸν Χριστιανισμὸ καὶ τὸν Κύριο), ὄχι ὅταν λέμε καὶ κάνουμε κατὰ τὸ θέλημά Του ἀλλὰ σὲ κάποιους δὲν ἀρέσει καὶ προφασίζονται τὸ σκάνδαλο γιὰ νὰ βγάλουν λάθος τοὺς γνήσιους ὀρθόδοξους.

  Ἀνάγκη ἡσυχίας ἔχουν προφανῶς ὅλοι ὅσοι νοιώθουν ἄβολα καὶ οἱ οἰκουμενιστὲς καὶ αἰρετικοί.

  Ἡ Ἐκκλησία δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ ἠσυχία (μόνον αὐτοὶ ποὺ εἶναι ἀπ' ἔξω), γιατὶ εἶναι τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τῶν ὀρθοδόξων πιστῶν τοῦ Χριστοῦ, στὴν γῆ καὶ στὸν οὐρανό, σὺν πάσι τοῖς Ἁγίοις, καὶ "πύλαι ἅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς" (Ματθ. ιστ´ 18).

  ΑπάντησηΔιαγραφή