Σκοπὸς τοῦ παρόντος ἱστολογίου

Μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ, σκοπὸς τοῦ παρόντος ἱστολογίου μὲ τῖτλο «ΟΣΙΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΖΕΡΒΑΚΟΣ» εἶναι:

1. Ἡ ἀνάδειξη, διάδοση καὶ προστασία τῶν θέσεων, δογμάτων καὶ τῆς παραδόσεως τῆς ὀρθοδόξου χριστιανικῆς πίστεως, τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, καθὼς καὶ τῶν ὀρθόδοξων ἀγωνιστῶν τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους.

2. Ἡ ἐνημέρωση καὶ εὐαισθητοποίηση τοῦ εὐρέος κοινοῦ γιὰ φλέγοντα θέματα τὰ ὁποῖα σχετίζονται μὲ ἀπόψεις προσώπων μὲ σημαίνοντα ρόλο στὴν πολιτικὴ, θρησκευτικὴ, ἐκπαιδευτικὴ κ.λπ. ζωὴ τοῦ τόπου μας.

3. Ἡ ἀνταλλαγὴ ἀπόψεων καὶ γνώσεων, δίνοντας στὰ μέλη του, καθὼς καὶ σὲ φίλους καὶ γνωστοὺς τοῦ ἱστολογίου, νὰ ἐκφράσουν διάφορα προβλήματα καὶ τοὺς ὅποιους προβληματισμούς τους (σὲ θέματα τῆς πίστεως, τῆς παιδείας, τῆς ἐκκλησίας, τοῦ ἔθνους κ.ἄ.), μὲ ἀπώτερο σκοπὸ τὴν ἐπίλυσή τους μὲ κάθε νόμιμο τρόπο, κυρίως δὲ μὲ τὴν γνωστοποίησή τους στοὺς ἁρμόδιους φορεῖς, ἀρχὲς καὶ ὄργανα τοῦ Δημοσίου, τῶν Δήμων, τῆς Ἐκκλησίας κ.ἄ., καθὼς καὶ σὲ νομικὰ καὶ φυσικὰ πρόσωπα.

4. Ἡ διατήρηση πνευματικῶν δεσμῶν καὶ ἡ προώθηση τῆς μεγαλύτερης δυνατῆς συνεργασίας μεταξὺ τῶν μελῶν σὲ ἕνα σῶμα ἐν Χριστῷ ἑνότητας.

Δράσεις

1. Τακτικὲς καὶ ἔκτακτες συναντήσεις καὶ διαδικτυακὴ, τηλεφωνικὴ κ.λπ. ἐπικοινωνία τῶν μελῶν.

2. Δημοσίευση ἀναρτήσεων/ἄρθρων στὸ διαδίκτυο καθὼς καὶ στὰ ΜΜΕ.

3. Συναντήσεις καὶ διενέργεια συνεντεύξεων μὲ διάφορα πρόσωπα.

4. Ἔκδοση ἔντυπου ὑλικοῦ, πρὸς ἐνημέρωση τοῦ κοινοῦ.

5. Κάθε ἄλλη δράση, προτεινόμενη ἀπὸ τὰ μέλη ἤ ἀπὸ ὅποιον ἐνδιαφέρεται καὶ ἐπικοινωνεῖ μαζί μας.

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 16 Ιουλίου 2014

Όταν πλησιάζει η εποχή του Αντιχρίστου, το κακό θα βραβεύεται με βραβείο Νόμπελ - μακαριστός Γέρων π. Αυγουστίνος, μητροπολίτης Φλωρίνης.

"Όταν πλησιάζει η εποχή του Αντιχρίστου, το κακό θα βραβεύεται με βραβείο Νόμπελ" - μακαριστός Γέρων π. Αυγουστίνος, μητροπολίτης Φλωρίνης.

…«Ο αντίχριστος δεν είναι απλώς μια κατάστασις θλιβεράν, αλλά είναι όπως πιστεύω και όπως πιστεύουν οι Πατέρες, είναι πρόσωπον,… ο αντίχριστος αυτός κάνει τα ανάποδα, τα αντίθετα απ΄ ό,τι κάνει ο Χριστός. Όπου λέει ο Χριστός ναι, ο αντίχριστος λέγει όχι. Κι όπου λέει ο Χριστός όχι, ο αντίχριστος λέγει ναι. Αντίθεσις, αντιστρατεύεται. Και δια των οργάνων του κυριαρχεί εις όλους τους τομείς της δραστηριότητος της ανθρωπίνης ζωής.
Όπως ο Χριστός είχε πρόδρομον, τον Ιωάννην τον Πρόδρομον, έτσι και ο αντίχριστος έχει τους προδρόμους του. Ναι, ναι, ναι. Πρόδρομοι αν ανοίξουμε την ιστορία, τριάντα–σαράντα πρόδρομοι παρουσιάσθησαν. Πρόδρομοι, πρόδρομοι, δεν θέλω σήμερα να μιλήσω επ΄ αυτών…
Είναι λέει δέκα κέρατα. Θυμήστε είπαμε ποία είναι τα δέκα κέρατα; Ποία είναι; Είναι η Ε.Ο.Κ. Θυμήστε προ ετών, όταν η Ελλάς ενεγράφη ως δέκατον κράτος εις την συνομοταξίαν των ασπονδύλων, εις την συνομοταξίαν της Ε.Ο.Κ., εμείς διαμαρτυρηθήκαμε εντονότατα και είπαμεν προοίμιον φοβερόν δια την πατρίδαν μας… Το μεγαθήριον αυτό, υπερκράτος είναι, σβήνουν τα σύνορα, σβήνουν τα πάντα πλέον… Πρωτεύουσα του υπερκράτους -το οποίον θα εξαλείψει ιστορία αιώνων είναι και το οποίον υπηρετεί σχέδια σιωνισμού και προπαγάνδας αχρείας κατά του χριστιανισμού,- πρωτεύουσα θα είναι οι Βρυξέλλες.
Και θα είναι εγκέφαλος. Απ΄ εκεί θα διοικείται όλη η ανθρωπότης και εγκέφαλος, θα είναι ένα τεράστιο κομπιούτερ και σφραγίσου, σφραγίσου. Θα είναι το 666. Και από τώρα σας λέγω, ότι ετοιμάζονται από το Υπουργείο των Εσωτερικών, τοιούτες ταυτότητες με το 666. Ναι, και είναι οι ταυτότητες αυτές απαράδεκτες από κάθε Έλληνα Χριστιανόν…
Είχε δέκα κέρατα, τα δε κέρατα ήτανε διαδήματα. Τι θα πεί διαδήματα; Στέμματα βασιλικά που εφόρουν, αδαμαντοκόλλητα στέμματα, μεγάλης αξίας, τα οποία εφόρουν οι βυζαντινοί, οι αυτοκράτορες, της αρχαίας εποχής. Τι σημαίνει εστεφανωμένον το κέρατο; Τι σημαίνει αυτό; …Αγαπητοί μου, το κακόν, το δε κακόν… μια πραγματικότης που έχεις τας ρίζας της εις το προπατορικόν αμάρτημα, το κακόν αγαπητοί μου έχει ανάπτυξη…
Είπε κι ο Κοσμάς ο Αιτωλός, τον ηρώτησαν, -προφήτης, διδάσκαλος, προφήτευσε πολλά πράγματα,- δάσκαλε πότε θα έλθει το τέλος του κόσμου; Είπε, είπε πολλά δείγματα. Μεταξύ των άλλων τι είπε; έκλαυσε.
Όταν δείτε τη γυναίκα γυμνή στον δρόμο, έφτασε το τέλος του κόσμου. Πού έβγαινε πρώτα η γυναίκα γυμνή στον δρόμο; Τώρα βγαίνει γυμνή στον δρόμοσημείο των καιρών. 
Αλλά προχωρεί το κακόν με άλματα, με άλματα. Όταν πλησιάζει η εποχή του αντιχρίστου, το κέρατον το εστεφανωμένον, τότε πλέον το κακό δεν θα ντρέπεται να κρύβεται, το κακόν δε θα εισέρχεται στις πλατείες, αλλά το κακόν θα βραβεύεται με βραβείον Νόμπελ. Και το βραβείον του κακού, είναι ο έσχατος όρος της διαφθοράς, να βραβεύεται το κακόν…
Μου ΄λεγε ο αγαπητός εν Χριστώ αδελφός, λίαν αγαπητός, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θήρας Παντελεήμων, σεμνός κληρικός και μαζί εις τον αγώνα αυτόν που διεξάγουμε, -είναι και επίσκοπος κάτω στην Νιό, κάτω στα νησιά αυτά τα έρημα που τα εμόλυνε ο τουρισμός, νησάκια ευλογημένα, νησάκια του Θεού, νησάκια που άγιοι άνθρωποι κατοικούσαν, όταν τα σκέφτομαι τα νησάκια από τα οποία κατάγομαι δακρύζω, δακρύζω,- λοιπόν εμολύνθησαν τα νησάκια και έφτασαν στο νησάκι αυτό σουηδέζες, και εις την πλατεία του νησιού, δυο σουηδέζες ξεγυμνωθήκανε τελείως, τσίτσιδο τελείως και ελεσβίαζαν, ελεσβίαζαν, δυο γυναίκες ελεσβίαζαν και χειροκροτούσανε όλοι οι ξένοι και μαζί μ΄ αυτούς απαθείς εθεώντο το δράμα αυτό οι ντόπιοι.
Το κέρατο, το δέκατο κέρατον (της Αποκαλύψεως) στεφανώνεται. Να.βλέπεις η Αποκάλυψις; Να, αυτό θα πει, στεφανώνεται. Δεν είναι πλέον κρυφά, δεν είναι πλέον στους δρόμους, στεφανώνεται. Μάλιστα!».

Απόσπασμα ομιλίας του μακαριστού Γέροντος π. Αυγουστίνου, Μητροπολίτου Φλωρίνης, στην Αθήνα υπό τον τίτλο: «Το εστεμμένο θηρίο της Αποκάλυψης».

http://yiorgosthalassis.blogspot.com/2014/06/blog-post_964.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου